Talentspejder

Her kan du hyre en talentspejder.

En talentspejder søger efter unge talenter til dit hold. Han har 3 evner der går fra 0-20:

"Current ability": Jo højere evne han har i (CA), jo højere (CA) værdi kan de ryttere han finder have. En talentspejder med CA=20 kan finde ryttere med en CA på max 20; en talentspejder med en CA på 10 kan finde ryttere med en CA på max 10.

"Future ability": Jo højere evne han har i (FA), jo højere (FA) værdi kan de ryttere han finder have. En talentspejder med FA=20 kan finde ryttere med en FA på max 20; en talentspejder med en FA på 10 kan finde ryttere med en FA på max 10.

"Perception": Jo højere evne han har i Perception, jo højere chance er der for at han finder en rytter til dig den pågældende uge. En lav værdi betyder at han ofte ikke vil kunne finde nogen rytter til dig, og da du kun har een chance hver uge, betyder det at du vil få færre unge ryttere end hvis du har en talentspejder med et højt tal i denne evne.

Hans humør spiller også en rolle. Jo gladere han er, jo større chance for at han finder en rytter, og at denne rytter har et højt CA og/eller FA.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License